Trên xe bus

 Đăng ngày 09-11-2017

Khách Hàng Mục Tiêu

Chủ yếu là học sinh, sinh viên, người lao động và người cao tuổi

Đặc Điểm Kênh Truyền Thông

Chi phí rẻ và định vị lâu dài trong khách hàng như một hình ảnh quen thuộc

 

Phạm Vi Bao Phủ

Trên tất cả các xe buýt của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

Thế Mạnh Kênh Truyền Thông

Chi phí siêu tiết kiệm và vẫn đạt hiệu quả cao

 

Giải pháp quảng cáo