Phòng Điều Khiển

 Đăng ngày 09-11-2017

Hệ thống màn hình Led được sử dụng trong các phòng điều khiển đòi hỏi hình ảnh lớn và rõ nét.

Cũng như hệ thống màn hình này được lắp đặt tại các phòng họp thông minh tại một số tập đoàn lớn hiện nay.

Thị trường Ứng dụng