Nơi Công Cộng

 Đăng ngày 09-11-2017

Ứng dụng phổ biến khác của biển quảng cáo điện tử là ở các trạm ga tàu, bến xe ô tô, sân bay nơi có các hoạt động công cộng.
Hiện đại hơn, nhiều hệ thống biển điện tử còn tích hợp tích năng " Chạm bằng ngón tay" để tìm thông tin rất thông minh và được ưa chuộng.Tại Việt Nam hệ thống này đang được sử dụng tai sảnh chờ của Vietnamairline cho phép khách hàng tự in vé và check in online tại sân bay.


 

Thị trường Ứng dụng