Nhà hàng & Cà phê

 Đăng ngày 09-11-2017

Màn hình quảng cáo kỹ thuật số được ứng dụng trong đăng tải thực đơn nhà hàng, chạy các chương trình khuyến mại.

Một số sản phẩm bảng thông tin quảng cáo điện tử còn tích hợp tính năng mua sắm cho phép mua hàng tự động và thanh toán tại chỗ.

Thị trường Ứng dụng