Ngân hàng & Tài chính

 Đăng ngày 09-11-2017

Một trong những ứng dụng siêu việt của bảng quảng cáo điện tử là tự động hỗ trợ khách hàng tại quầy thông tin của ngân hàng, cho phép thanh toán và rút tiền mặt khi cần thiết khi biển quảng cáo được lắp tích hợp lên cây ATM

 

Thị trường Ứng dụng