Giáo dục và Doanh nghiệp

 Đăng ngày 09-11-2017

Thời khóa biểu , thời gian biểu, các hoạt động ngoại khóa , các sự kiện lớn sắp diễn ra dễ dàng được chạy trên các biển quảng cáo điện tử ở trường học. Và các nội dung quảng bá doanh nghiệp, lịch trình làm việc của phòng họp cũng dễ dàng được ứng dụng tại các công ty.

 

 

 

Thị trường Ứng dụng