Bệnh viện và Khách Sạn

 Đăng ngày 09-11-2017

Ở bệnh viện, bảng quảng cáo điện tử được sử dụng cho việc lấy thông tin chung trợ giúp bệnh nhân, một số nơi sẽ là tích hợp việc lấy số phiếu khám, đặt lịch hẹn khám online trực tiếp tai boot thông tin này.

Ở khách sạn, bảng quảng cáo điện tử được dùng để chạy các hình ảnh quảng bá khách sạn, các gói khuyến mại và các nội dung khác cho các sự kiện đặc biệt.

 

 

Thị trường Ứng dụng