Đối tác chiến lược

Đối với OAS, mỗi một mối quan hệ hợp tác đều được phát triển dựa trên tư duy cùng thắng. Thông qua đó, OAS và đối tác chiến lược có thể phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn đối tác chiến lược đã song hành cùng OAS trên hành trình thực thi sứ mệnh giải pháp đồng bộ.

Đối Tác Phần Cứng
 Đối tác
 Đối tác
 Đối tác
Đối Tác Phần Mềm
 Đối tác
 Đối tác
 Đối tác
Đối Tác Truyền Thông
 Đối tác
 Đối tác
 Đối tác